18°C słabe opady deszczu

AGENT CELNY (wygasło)

AGENT CELNY

AGENT CELNY (100h)

Cena: 749 zł.

Celem kursu jest:
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przyswojenie oraz pogłębienie wiedzy niezbędnej w pracy agenta celnego. Poznanie aktualnych zagadnień i najnowszych kierunków rozwoju dotyczących współpracy z organami celnymi.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:
ukończone 18 lat,
pełna zdolność do czynności prawnych,
wykształcenie wyższe (prawnicze, ekonomiczne, administracyjne) lub osoby które obsługiwały podmioty gospodarcze w zakresie obsługi celnej przez okres minimum 3 lat (osoby z wykształceniem średnim po ukończonym kursie mogą pracować jako Asystent agenta celnego),
obywatelstwo polskie,
niekaralność w zakresie przestępstw dotyczących mienia i obrotu gospodarczego.

Kurs przeznaczony m.in dla:
dla osób chcących pracować w agencjach celnych, składach celnych, wolnych obszarach celnych,
osób chcących podjąć pracę w firmach zajmujących się eksportem i importem towarów, firmach przewozowych i spedycyjnych.
ZAPRASZAMY JUŻ DZIŚ:

Zapraszamy do zapisu!
http://as.edu.pl/zapisy-online/
____________________________
Nowy Rynek 27, 22-400 Zamość
kom. 609 101 091
e-mail: [email protected]

Dane kontaktowe

To ogłoszenie wygasło w dniu 2018-06-17 10:42:34