17°C słabe opady deszczu

Opiekun osób starszych- bezpłatna nauka (wygasło)

Opiekun osób starszych- bezpłatna nauka

Opiekun osoby starszej to nowy, atrakcyjny na rynku pracy kierunek kształcenia, który daje szerokie perspektywy zawodowe znalezienia zatrudnienia w służbie zdrowia w kraju i za granicą.
Absolwent przygotowany jest do:
- rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
- rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej,
- warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych,
- środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą;
- dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej.

Opiekun osoby starszej udziela wsparcia emocjonalnego i aktywizuje osoby starsze do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, a także nawiązuje, podtrzymuje i rozwija współpracę z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.

Chcesz zapisać się na ten kierunek, zarezerwuj sobie miejsce już teraz i zapisz się online:
http://as.edu.pl/zapisy-online/

Jeśli masz pytania związane z kierunkiem, czy rekrutacją napisz do nas: [email protected] lub zadzwoń 609 101 091.

Perspektywy zatrudnienia:
Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w zawodzie opiekun osoby starszej i jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w domach i ośrodkach pomocy społecznej, instytucjach opiekuńczych, a także mogą prowadzić własną działalności gospodarczą na rzecz osób starszych.

Dane kontaktowe

To ogłoszenie wygasło w dniu 2018-05-13 15:39:02