17°C słabe opady deszczu

Bezpłatne szkolenia z fotowoltaiki wraz z egzaminem UDT finansowane ze środków unijnych (wygasło)

Bezpłatne szkolenia z fotowoltaiki wraz z egzaminem UDT finansowane ze środków unijnychcena: 0.00 PLN

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „ Instalator systemów fotowoltaicznych” w zakresie fotowoltaiki.
Wsparcie udzielane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Projekt szkoleniowy skierowany jest do osób chcących zdobyć uprawnienia montera systemów fotowoltaicznych oraz certyfikat z Urzędu Dozoru Technicznego.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby (kobiety i mężczyźni):
• w wieku 30 lat i więcej;
• zamieszkałe na obszarze woj. lubelskiego ;
• bezrobotne lub bierne zawodowo ;
Dodatkowo muszą spełniać min 1 warunek:
• posiadających niskie kwalifikacje (max. średnie);
• osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności;
• osoby długotrwale bezrobotne (12 mc w PuP);
• osoby w wieku 50+;

Projekt realizowany jest w okresie marzec 2018
Organizator: On Sp z o.o. ul. Hetmańska 13, 35-045 Rzeszów
Więcej informacji o projekcie pod numerem telefonu 17 862 30 98.
Zgłoszenia do projektu przyjmowane są pod adresem: [email protected]
Stypendia szkoleniowe:
Instalator systemów fotowoltaicznych- 265,60 zł;
Staże/Stypendium Stażowe przeznaczone dla części os. 1850 zł netto/mc na 3 miesiące;
Uczestnicy otrzymają także zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i staż;

Szkolenie organizowane będzie w Zamościu w miesiącu marzec 2018.

Dane kontaktowe

To ogłoszenie wygasło w dniu 2018-04-07 14:59:22