19°C słabe opady deszczu

Zaproszenie na XXIX Sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie

Społeczeństwo, Zaproszenie Sesję kadencji Miejskiej Józefowie - zdjęcie, fotografia

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXIX sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie. Sesja odbędzie się dnia 18 kwietnia 2017 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Józefowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.

4. Informacja Burmistrza o swojej pracy od ostatniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  • w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017,

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad.

Informuję, że w pokoju nr 15 w Urzędzie Miejskim w Józefowie znajduje się do wglądy protokół z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Józefowie.

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminyym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Hajduk

Zaproszenie na XXIX Sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się