16°C bezchmurnie

Ogłoszenie Burmistrza Tarnogrodu

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Miejski w Tarnogrodzie informuje, że od dnia 2 maja 2017 r. nie prowadzi ewidencji gruntów i budynków Miasta i Gminy Tarnogród.

Ewidencja gruntów i budynków była prowadzona na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Biłgorajskim, a Burmistrzem Tarnogrodu, które zostało wypowiedziane. W związku z tym sprawy związane z ewidencją gruntów i budynków należy teraz załatwiać w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju.

Burmistrz Tarnogrodu

(-) mgr inż. Eugeniusz Stróż

Ogłoszenie Burmistrza Tarnogrodu komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się