18°C słabe opady deszczu

Dowody do wymiany

Społeczeństwo, Dowody wymiany - zdjęcie, fotografia
  • dowod_www
    dowod_www
  • rp_dowod_www.jpg
    rp_dowod_www.jpg

Nie będzie w nich informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Zniknie też podpis posiadacza dokumentu. Nowy wzór dokumentu to nie jedyna zmiana. Od 1 stycznia 2015 r. wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można składać przez internet.

Nowy wzór zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Dowód osobisty nie będzie już zawierał informacji o:  adresie zameldowania, kolorze oczu, wzroście. Dokument nie będzie też posiadał zeskanowanego podpisu właściciela dowodu. Zmieni się również fotografia wykorzystywana w dowodach osobistych. Wytyczne do zdjęcia będą takie same, jak w przypadku zdjęcia do paszportów. Format i wymiary dowodu osobistego pozostaną takie same.

Od 1 stycznia 2015 r. sami też zdecydujemy, czy chcemy złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego tradycyjnie (w urzędzie gminy) czy online. Tradycyjny, papierowy wniosek będziemy musieli podpisać własnoręcznie, ale formularz będzie mógł wypełnić za nas pracownik gminy w oparciu o nasze dane w rejestrze PESEL oraz informacje, które mu podamy.

Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego będziemy musieli natomiast uwierzytelnić podpisem elektronicznym, np. za pośrednictwem portalu ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).  Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania. Wyjątkiem jest tutaj dowód wydawany dzieciom poniżej 5. roku życia, który będzie ważny przez 5 lat.
Po 1 stycznia 2015 r. - czyli od wprowadzenia nowego wzoru dowodu osobistego - „stare” dowody osobiste stracą ważność dopiero po upływie ich terminu ważności.  Co ważne, nie będzie konieczności wymiany dokumentów. Pracownik gminy odbierze formularz w miejscu pobytu, jeśli z powodu choroby lub niepełnosprawności  nie możemy sami złożyć wniosku. Zaś gotowy dokument odbierze pełnomocnik.Co zrobić, gdy zgubimy dowód osobisty? Najważniejsze: zgłośmy takie zdarzenie w gminie. Już w momencie zgłoszenia dokument zostanie unieważniony. Otrzymamy też zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie utraty dokumentu. I będziemy mogli wyrobić nowy dokument.

Dowody do wymiany komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się